Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5) ordnar social- och primärhälsovård i kommunerna Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad. K5 producerar därtill psykosociala och regionala tjänster och ordnar integrationsverksamhet i samarbetsområdet. Till K5 hör även medlemskommunernas landsbygdsförvaltningar.

 

Aktuell info:

Vårt patient- och klientarbete fortsätter trots de begränsningar som Corona-epidemin ger upphov till. Vi försöker begränsa direkta kontakter till personer i riskgrupper och erbjuder digitala alternativ. Förkylningssymptom och feber är ett hinder för besök men Du kan alltid ringa:

Psykosociala enheten (tidsbokning och frågor gällande vård)

Centralförvaltningen

Landsbygdsförvaltningen

 

Centralförvaltningens och landsbygdsförvaltningens kontor håller stängt tillsvidareBesök ordnas enligt överenskommelse