Skolning/Föreläsning Plats Tid Info 

Att möta flyktingar och invandrare

SÖFF

Dag 1: 22.1.2020 

Dag 2: 19.2.2020

Läs mera

     

 

Se också aktuella skolningar som ordnas av Vasa sjukvårdsdistrikt.