Psykporten (www.psykporten.fi) är en nättjänst som är öppen för alla.

Tjänsten erbjuder information om både psykiska problem och rusmedelsproblem samt självhjälpsråd för såväl vuxna som unga. Nättjänsten uppdateras dessutom hela tiden med information om både lokala och nationella tjänster gällande psykisk hälsa.

Tjänstens målsättning är att förebygga psykiska störningar samt enligt behov underlätta uppsökande av vård och att hitta rätt tjänst.

I Psykporten för vuxna erbjuds t.ex. konkreta verktyg som främjar den psykiska hälsan.