Johtoryhmän jäsenet:

 

Jäsenet:
Jarkko Pirttiperä, johtaja
Peter Riddar, johtava lääkari
Sonja Nyback, kehittämiskoordinaattori
Sofia Nordback, sij. hallintosihteeri
Joachim Jönn, taloussunnittelija

 

Puheenjohtajana toimii johtaja.