K5 toimii tilaaja-suorittajamallin mukaisesti. Kuntayhtymä toimii tilaajana, mikä merkitsee sitä, että kuntayhtymä päättää yhteistoiminnassa jäsenkuntien kanssa palvelujen laajuudesta, laadusta ja tuotantotavasta. Palveluiden pääosa tilataan jäsenkunnilta, jotka tuottavat asukkaille palvelut. Osa palveluista tuotetaan omana tuotantona. Esimerkkinä tästä mainittakoon psykososiaalisen yksikön toiminta. Kuntayhtymä voi lisäksi järjestää palveluja kolmannelta osapuolelta hankittavana ostopalveluna. Kuntayhtymä on kaksikielinen ja hallintokielenä on ruotsi.