K5-alueen maaseutuhallintoon kuuluu neljä toimipistettä. Nämä sijaitsevat Ylimarkussa, Lapväärtissä, Maalahdessa ja Korsnäsissä. Maaseutuhallinnossa työskentelee 10 henkilöä. Toimintaa johtaa maaseutupäällikkö. Maaseutuhallinnolla on oma päättävä toimielin, maaseutulautakunta, jossa on yhteensä 11 jäsentä kaikista jäsenkunnista.

 

Taustaa

Laki maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (30.3.2010/210) astui voimaan 1.4.2010. Lain tavoitteena on keskittää maaseutuhallinnon tehtävät laajemmiksi yhteistoiminta-alueiksi, joissa pääsääntöisesti on vähintään 800 maatalousyrittäjää ja joiden tehtäviä hoitaa vähintään viisi työntekijää.

Kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot päättivät keväällä 2011 yhdistää maaseutuhallintonsa, ja maaseutuhallinnon henkilöstö siirtyi kuntayhtymän palvelukseen vuoden 2012 alusta alkaen.

 

Maaseutuhallinnon yhteystiedot.

Maaseutulautakunnan esityslistat ja pöytäkirjat.