Welcome office on vuodesta 2014 kuulunut K5:n vakinaiseen toimintaan. Welcome Office antaa neuvoja, ohjausta ja tietoja yhteiskunnasta, esim. viranomaisten palveluista, kielikursseista, koulutusmahdollisuuksista, terveydenhuollosta, päivähoidosta ja koulujärjestelmästä tai vapaa-ajanpalveluista ja asumisesta.

Welcome office-neuvonantaja on kaikkia seudun maahanmuuttajia varten, maahanmuuton syystä riippumatta.Neuvonantaja tekee myös yhteistyötä kuntien ja viranomaisten, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa. Neuvonantajan palvelut annetaan kiertävänä palveluna kuntayhtymän alueella.


Welcome office-neuvonantajan yhteystiedot.