Kuntoutuskoordinaattorin tehtävinä ovat mm. selvittää asiakkaan hoidon ja kuntoutuksen tarpeen kokonaisuus, toimia aktiivisena lenkkinä asiakkaan sekä hoidon kokonaisuuden välillä, harjoitella sosiaalisia taitoja yhdessä asiakkaan kanssa sekä luotsata asiakkaita toiminnallisten tukipalveluiden piiriin.

Kuntoutuskoordinaattori toimii koko kuntayhtymän alueella. Palvelu on tarkoitettu täysi-ikäisille henkilöille ja se on asiakkaalle maksutonta.

 

Miten pääsen kuntoutuskoordinaattoriin?

Kuntoutuskoordinaattoriin erillistä lähetettä ei tarvita. Kuntoutuskoordinaattoriin voivat ottaa yhteyttä henkilö itse, hänen omaisensa, henkilön kanssa työskentelevät, eri ammattiryhmien ammattilaiset sekä jokainen, joka haluaa lisää tietoa eri palveluista.

 

Kuntoutuskoordinaattorin yhteystiedot.