Kungörelser

Kungörelse: 7/2021

SAMKOMMUNSTYRELSENS SAMMANTRÄDE OCH PUBLICERING AV PROTOKOLL
Samkommun styrelsen sammanträder elektroniskt 14.4.2021 kl. 16.00. Föredrag-ningslistan finns på www.kfem.fi.
Protokollet från sammanträdet publiceras på www.kfem.fi fr.o.m. 28.4.2021.

Malax 8.4.2021
Christina Båssar, samkommunstyrelsens ordförande

 

Offentligt framlagd: 8.4. –20.5.2021

Malax 8.4.2021
Intygar

Petra Ollus
Förvaltningssekreterare

Revisionsnämnden håller elektroniskt sammanträde 26.3.2021 kl. 10.00. Föredragningslistan finns på www.kfem.fi.
Protokollet från sammanträdet publiceras på www.kfem.fi fr.o.m. 9.4.2021.

Malax 19.3.2021
Christina Nygård, ordförande

Offentligt framlagd: 19.3 – 3.5.2021

Malax 19.3.2021
Intygar

Petra Ollus
Förvaltningssekreterare