Minnesrådgivning


E-post till anställda: förnamn.efternamn(at)kfem.fi  

Carina Nyström
Minnesskötare
Psykosociala enhetens växel: 06 224 1831
Jenny Laaksonen
Minnesskötare
Psykosociala enhetens växel: 06 224 1831
Närpes
Stina Bärnlund
Minnesskötare
Psykosociala enhetens växel: 06 224 1831
Kaskö, Kristinestad