Missbrukarvård


E-post till anställda: förnamn.efternamn(at)kfem.fi

Camilla Sten
Koordinator för missbrukarvård
Psykosociala enhetens växel: 06 224 1831
Kristinestad, Kaskö, Närpes
Pasi Gröndahl
Psykiatrisk sjukskötare
Psykosociala enhetens växel: 06 224 1831
Malax, Närpes