Psykosociala enheten


E-post till anställda: förnamn.efternamn(at)kfem.fi  

 

Psykosociala enheten

Öppetider må-fre kl. 8-16

Tel. 06 224 1831

Tidsbokning må-fre kl. 8-15


Krisgrupper (Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Malax & Närpes)

tel. 06 224 1831

Vardagar kl. 8-15


Psykosociala enheten | Närpes

Närpesvägen 4

64200 Närpes


Psykosociala enheten | Malax

Köpingsvägen 10

66100 Malax

 

Malax-Korsnäs hälsovårdscentral

Stampvägen 2

66100 Malax

(Adress för mottagning och epikriskopior)


Psykosociala enheten | Kristinestad

Lappfjärdsvägen 10

64100 Kristinestad


Psykosociala enheten | Korsnäs

Norrbyvägen 9

66200 Korsnäs


 

Helena Lundman-Evars
Ledande psykolog
040 7207 448
Psykosociala centret, Närpesvägen 4
Närpes
Mikaela Granfors
Avdelningsskötare
040 5402 014
Psykosociala centret, Närpesvägen 4
Närpes