K5 är arbetsgivare för ca 55 anställda. Till personalen hör professionella inom social- och hälsovård, mentalvård, missbrukarvård, näringsrådgivning, psykosociala tjänster och landsbygdsnäringarna. Därtill har samkommunen anställda inom ekonomi och förvaltning. Samkommunen fungerar också som mottagande organisation för studerande som utför arbetspraktik.

  • Till vår värdegrund hör jämlikhet, likabehandling och trivsel på arbetet
  • Vi jobbar för att ha en jämställd, öppen och trygg arbetsplats
  • Vi har en jämlik och god lönenivå för våra anställda

 

Detta erbjuder vi dig:

  • Upp till 1 timme friskvård på arbetstid varje vecka. Friskvårdstimmen kan fritt användas till motion eller träning på arbetstid
  • TYKY+ sedlar till ett värde på 60 €/år att använda till kultur och motion
  • Mångsidiga uppgifter och goda möjligheter att utveckla ditt kunnande
  • Företagshälsovård via Sydmedi eller Promedi beroende på dina önskemål
  • Regelbundna Tyky-dagar
  • Julfest eller jullunch bjuder vi på varje år

K5 behöver ständigt vikarier, ta gärna kontakt om du vill jobba hos oss.

Välkommen med i gemenskapen!

Personalpolitik och arbetarskydd

Samkommunen utvecklar ständigt sin personalpolitik och verksamheten inom arbetarskyddet med målet att erbjuda en trygg och trivsam arbetsmiljö till sina anställda.

Arbetarskyddets representanter är arbetarskyddschefen och arbetarskyddsfullmäktige. Arbetarskyddet är organiserat i samkommunens samarbetsorgan. Arbetarskyddets verksamhet sammanfattas i verksamhetsplanen för arbetarskyddet. En plan för jämställdhet och likabehandling tillämpas i samkommunens arbetsgivarverksamhet.  

Samkommunens personalpolitik utvecklas av personalsektionen.