Kust-Österbottens samkommun stöder utvecklingsarbetet i samarbetsområdet genom flertalet projekt som samkommunen medverkar i: 

 

SOS 1.0 – SIMULERINGSSTÖDD OPTIMERING AV SERVICEKEDJOR INOM SPECIALIST-, PRIMÄR- OCH HEMSJUKVÅRD

Projektet beskriver och simulerar vårdkedjor som sträcker sig över såväl primärvård och specialistvård som hemsjukvård, och optimera dessa med avseende på faktorer som ledtider, kostnader och vårdkvalitet.

Syftet med projektet är att utarbeta rutiner och arbetssätt för att följa en patients väg genom vårdapparaten och utföra konsekvensanalyser av förändringar i patientens vårdkedja med stöd av tillgängliga simuleringsverktyg. Målet är att beskriva och simulera vårdkedjor som sträcker sig över såväl primärvård och specialistvård som hemsjukvård, och optimera dessa med avseende på faktorer som ledtider, kostnader och vårdkvalitet. Fokus kommer att ligga på ett fåtal väl definierade patientgrupper med stor vårdkonsumtion.

Projektet pågår under tiden 1.1.2017-31.12.2019

Medfinansiärer i projektet är:
Österbottens förbund (FI), Region Västerbotten (SE), Västerbottens läns landsting (SE), Kust-Österbottens samkommun för social- och primärvård K5 (FI), Vasa sjukvårdsdistrikt (FI), Tekniska Högskolan i Jönköping (SE), Umeå Universitet (SE)

 

Botnia Atlantica


Kontakt: 

Susanna Hemming

Projektanställd

Telefon: 040 667 4620

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.