SOS 1.0Botnia Atlantica

Botnia-Atlanticaprojektet "SOS 1.0 - Simuleringsstödd optimering av servicekedjor inom specialist-, primär- och hemsjukvård" är ett samverkansprojekt mellan Region Västerbotten genom Glesbygdsmedicinskt centrum, Kust-Österbottens samkommun för social- och primärhälsovård (K5), Vasa sjukvårdsdistrikt, Umeå universitet och Uppsala universitet. Projektet var från början treårigt (2017-2019), men har beviljats ett års förlängning och fortsätter t.o.m. 31.12.2020.

Projektet handlar i stora drag om att utreda utmaningarna och möjligheterna med att simulera över organisationsgränser, från specialist- till primär- och hemsjukvård, i både Sverige och Finland. Hur kan vi få ett bättre beslutsunderlag inom hälso- och sjukvård, utan att behöva gissa som man ibland måste göra idag? Beslut som tas inom en organisation eller en enhet kan ha stor påverkan uppåt eller nedåt i vårdkedjan, vilket kan vara svårt att överblicka. Här kan simulering av vårdkedjor över organisationsgränser vara vägen framåt. Simulering kan också möjliggöra konsekvensbedömningar och ge förslag på optimala lösningar innan förändringar genomförs. Detta kan bidra till en mer resurseffektiv och patientcentrerad hälso- och sjukvård.

Projektets syfte 

Projektets övergripande syfte är att med stöd av simulering och optimering utveckla kunskap, processer och arbetssätt som kan göra vård och omsorg mer:

  • Ändamålsenlig
  • Patientcentrerad
  • Resurseffektiv

Förväntade resultat

På lång sikt:
  • Metoder och verktyg för att virtuellt konsekvensbedöma förändringar innan de införs i verksamheten
  • Metoder som gör det möjligt att flermålsoptimera vårdprocesser (att samtidigt optimera flera olika parametrar, t.ex. kostnader OCH vårdtider) utifrån förbestämda begränsningar
På kort sikt:
  • Kunskap om in- och utskrivningsmönster, kostnader, ledtider, styrkor och svagheter med vårdkedjor idag, även utifrån genus, klimat och miljö
  • Kunskap om hur patienterna uppfattar vården de erbjuds, framförallt i gränsytorna mellan vårdgivare och vårdnivåer
  • Ökad samverkan över administrativa och organisatoriska gränser

 

IMG 5092 2

Vill du veta mer om projektet och simulering? Titta gärna på förelsäsningarna från projektets workshop i Umeå 14.11.2019. Du hittar dem här.

 

Kommande aktiviteter

Projektet kommer under hösten 2020 att presentera simuleringsmodellerna för verksamheterna via digitala miniworkshops på olika orter. Under miniworkshoparna kommer deltagarna att få möjlighet att jobba vidare med vårdkedjan och den simuleringsmodell som byggts. Under ledning av projektgruppen får man möjlighet att på egen hand testa simuleringsmodellen och även experimentera vidare med egna frågeställningar, förändringsscenarion och deras kostnadspåverkan.

Onsdag 4 november 2020 kl. 11-16 ordnar projektet en slutworkshop som fokuserar på att sammanfatta projektresultaten och diskutera hur arbetet med simulering inom vården kan gå vidare. Slutworkshopen ordnas som ett digitalt seminarium. Anmälan senast 15.10.2020 till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

 

Se bilaga - inbjudan till slutseminarium.

 

Projektrapporter:

Kartläggning av kirurg-ortopediska vårdkedjan och dess kvaliteter i Västerbotten och Österbotten (klicka)

Vad tycker egentligen patienterna? Delrapport om patientintervjuer i Finland och Sverige från projektet SOS 1.0 (klicka)

 

För mer information om projektet, ta kontakt med:

Susanna Hemming

Projektplanerare

Telefon: 040 667 4620

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.