Rehabiliteringskoordinators arbete är bland annat att utreda klientens helhetsbehov av vård och rehabilitering, fungera som aktiv länk mellan klienten och vårdhelheten, träna sociala färdigheter tillsammans med klienten och lotsa klienten till funktionella stödtjänster.

Rehabiliteringskoordinatorn arbetar inom hela samkommunens område. Tjänsterna erbjuds vuxna personer och de är kostnadsfria.

 

Hur kommer jag i kontakt med rehabiliteringskoordinatorn?

Till rehabiliteringskoordinatorn behövs ingen remiss. Personen själv, hennes/hans anhöriga, myndigheterna och alla som vill veta mera om olika tjänster kan kontakta rehabiliteringskoordinatorn.

 

Kontaktuppgifter till rehabiliteringskoordinatorn.